→ powrót

___ zasilanie ________________

Układy przedstawione na tej stronie, wykorzystujące mikrokontrolery Atmel serii 89, katalogowo wymagają do pracy napięć z przedziału 4–5,5V. W praktyce ów przedział jest nieco szerszy, układy pracują poprawnie od 3,6 do 6V. Nie wolno przekroczyć napięcia 6,6V, gdyż może to spowodować uszkodzenie mikroprocesora. Wiele jest sposobów zasilania układów i poniżej kilka z nich zostało opisanych. Diody na schematach to dowolne prostownicze diody jednoamperowe.

1. Zasilanie za pomocą trzech baterii AA, AAA bądź baterii płaskiej.

To najprostszy sposób zasilania układu. Niestety, niezbyt ekonomiczny, ponieważ układ przestaje działać, gdy baterie nie będą jeszcze zupełnie wyczerpane. Dioda zabezpiecza układ przed odwrotnym podłączeniem baterii, wyłącznik odcina zasilanie.

2. Zasilanie za pomocą czterech akumulatorków AA lub AAA.

Układ różni się względem powyższego dodatkowym, czwartym ogniwem, co zostało wymuszone nieco niższym napięciem nominalnym akumulatorów. Dioda zabezpiecza układ przed odwrotnym podłączeniem akumulatorów równocześnie obniżając nieco napięcie do bezpiecznego poziomu, gdy akumulatory są w pełni naładowane. Wyłącznik odcina zasilanie.

3. Zasilanie za pomocą baterii lub akumulatora dziewięciowoltowego 6F22 lub 6F25.

Ten sposób zasilania umożliwi miniaturyzację urządzenia. Niestety układ będzie działał najkrócej ze względu na niewielką ilość energii takiej baterii oraz dodatkowy pobór prądu przez stabilizator, którym jest popularny układ 78L05. Kondensatory 100nF powinny się znajdować możliwie blisko stabilizatora. Dioda zabezpiecza układ przed odwrotnym podłączeniem baterii, wyłącznik odcina zasilanie.

4. Zasilanie za pomocą stabilizowanego zasilacza 4–5,5V.

Jeśli dysponujemy stabilizowanym zasilaczem sieciowym o napięciu 4 - 5,5V, możemy go użyć w sposób jak na schemacie. Należy zwrócić uwagę, by napięcie było stabilizowane, a nie tylko prostowane. Dioda zabezpiecza układ przed odwrotnym podłączeniem zasilacza.

5. Zasilanie za pomocą dowolnego zasilacza o napięciu 9–15V.

W ten sposób możemy wykorzystać dowolny zasilacz stabilizowany, prądu stałego niestabilizowanego czy prądu zmiennego o zakresach napięć 9–15V. Stabilizator to popularny układ 78L05. Kondensatory 100nF powinny znajdować się możliwie blisko stabilizatora.

6. Zasilanie przy wykorzystaniu złącza USB bądź PS2 komputera PC (widok wtyków od strony lutowania przewodów).

W przypadku współpracy sterownika z komputerem PC najprościej zasilać go wprost z komputera. Stabilizowane napięcie 5V jest dostępne w portach USB i PS2, i jest zabezpieczone przed zwarciem.

→ powrót