→ powrót

___ programowanie mikrokontrolera ________________

Opisany tu sposób programowania mikrokontrolerów z projektów strony należy do najprostszych, jednakże wymaga obecności portu LPT. Do programowania proponuję wybrać aplikację ISP Programmer, którą można pobrać → stąd.

Mikrokontrolery można programować już po osadzeniu w układzie docelowym bądź osobno. W drugim przypadku należy na chwilę podłączyć rezonator kwarcowy i zasilanie zgodnie z poniższym schematem.

Po prawej stronie widzimy sposób podłączenia układów czterdziestonóżkowych, po lewej – dwudziestonóżkowych. Złącze LPT widoczne jest od strony lutowania. Częstotliwość kwarcu winna wynosić kilka – kilkanaście megaherców, a napięcie zasilające 5V. Jeśli zdecydujemy się na zaprogramowanie mikrokontrolera już zamontowanego w układzie, wystarczy jedynie podłączyć na chwilę złącze LPT do odpowiednich wejść mikrokontrolera. Dla bezpieczeństwa komputera należy najpierw połączyć mikrokontroler z portem LPT, a dopiero potem z zasilaczem, który winien być dobrej jakości (bez przebić). W szczególności, na czas programowania można układ zasilić z baterii o napięciu 4,5–5,5V

Kolejno, instalujemy aplikację do programowania. Po jej uruchomieniu wybieramy pozycję Setup i ustawiamy wyjścia jak niżej.

Po zatwierdzeniu wybieramy rodzaj mikrokontrolera, częstotliwość kwarcu, a w pozycji File for programming Flash wskazujemy ścieżkę do naszego pliku nazwa.hex. Teraz można już zaprogramować mikrokontroler uruchamiając funkcję Erase & Program All. Pojawi się pasek postępu i gdy wszystko przebiegnie poprawnie, w pasku stanu pojawi się napis Ready. Procesor jest zaprogramowany, można odłączyć układ od portu LPT.

___ problemy ________________

Komunikat Can't erase not known device oznacza, że program nie odnalazł mikrokontrolera. Może to wskazywać na nieprawidłowe połączenie, nieprawidłową deklarację połączeń, brak współpracy programu z portem LPT bądź źle wybrany z menu mikrokontroler. W szczególnych wypadkach należy wybrać inny komputer, bardzo dobrze do tego celu nadają się stare maszyny z przełomu wieków. Przyczyn można także poszukać wśród opisanych niżej.

Komunikaty Write errorVerify error sugerują przekłamania danych pomiędzy komputerem, a mikrokontrolerem bądź uszkodzenie mikrokontrolera (znacznie rzadziej). W celu rozwiązania problemu należy kolejno:

– zmniejszyć deklarowaną w programie częstotliwość kwarcu nawet do 1MHz,
– wymienić kwarc na wolniejszy, o częstotliwości około 3MHz,
– skrócić kabel łączący port LPT z mikrokontrolerem do niezbędnego minimum,
– pomiędzy każdą z czterech linii portu LPT, a plusem zasilania wstawić rezystor o oporze 470Ω,
– pomiędzy oboma wyprowadzeniami kwarcu, a minusem wstawić kondensatory 22pF

→ powrót