Muzykant W3
→ powrót ⁄ return

___ muzykant w3 ________________

Muzykant W3 to wirtualny, trzynastogłosowy sampler fraz. Każdy kanał posiada niezależny filtr uniwersalny. Instrument wyposażony jest także w dwa efekty: delay i reverb. Głównym zadaniem aplikacji jest symulacja maszyny perkusyjnej bazującej na próbkach. Interfejs został zaprojektowany w ten sposób, by uzyskanie satysfakcjonujących brzmień było łatwe i szybkie. Część regulatorów reaguje na kontrolery midi, których opis możemy znaleźć w karcie implementacyjnej midi. Projekt jest w pełni darmowy.

Muzykant W3 is a virtual, 13-voice phrase sampler with two effects: delay and reverb. Every channel has independent multimode filter. The main task of this application is simulation of a drum machine based on samples. The interface is designed to get suitable sounds easily and quickly. Some controllers can be changed by midi in the midi implementation chart. The project is free.

Aby załadować sampler próbkami należy wskazać folder, w którym znajdują się pliki wav o nazwach nn.wav, gdzie nn przyjmuje wartość z przedziału od 36 do 48 – zgodnie z numerem nuty midi.

To load the samples, select the path of files with names that take their values from 36.wav to 48.wav (as note number).

Instrument pracuje w technologii VSTi oraz jako standalone i można go pobrać → stąd. Instrument został zbudowany w aplikacji SynthMaker, w darmowej wersji dostępnej w pakiecie CM Studio.

→ Click here to download the VSTi and standalone application. Muzykant W3 was built in free version of SynthMaker, available in CMStudio package.

→ powrót ⁄ return