→ powrót ⁄ return

___ muzykant w ________________

Muzykant W to wirtualny, dwuoktawowy sampler fraz. Każdy kanał posiada niezależny filtr uniwersalny oraz generator obwiedni. Instrument wyposażony jest także w dwa efekty: delay i reverb. Głównym zadaniem aplikacji jest symulacja maszyny perkusyjnej bazującej na próbkach. Interfejs został zaprojektowany w ten sposób, by uzyskanie satysfakcjonujących brzmień było łatwe i szybkie. Część regulatorów reaguje na kontrolery midi, których opis możemy znaleźć w karcie implementacyjnej midi instrumentu. Projekt jest w pełni darmowy.

Muzykant W is two-octave phrase sampler with two effects: delay and reverb. Every channel has independent multimode filter and envelope. The main task of this application is simulation of a drum machine based on samples. The interface is designed to get suitable sounds easily and quickly. Some regulators react to midi controller which are described in the midi implementation chart. The project is free.

Wersja jasna:

Bright version:

Wersja ciemna:

Dark version:

Aby załadować sampler próbkami należy wskazać folder, w którym znajdują się pliki wav o nazwach nn.wav, gdzie nn przyjmuje wartość z przedziału od 36 do 60 – zgodnie z numerem nuty midi.

To load the samples, select the path of files with names that take their values from 36.wav to 60.wav (as note number).

→ Tutaj znajduje się utwór demonstracyjny ukazujący możliwości samplera, a poniżej – prezentacja samplera podczas pracy.

→ Click here to listen the demo.

Instrument pracuje w technologii VSTi oraz jako standalone i można go pobrać → stąd. Znajduje się tam także wersja lite, pozbawiona toru efektowego, a przez to znacznie mniej wymagająca obliczeniowo. Instrument został zbudowany w aplikacji SynthMaker, w darmowej wersji dostępnej w pakiecie CM Studio.

→ Click here to download the vsti and standalone application. You can also find a lite version, without effects. Muzykant W was built in free version of SynthMaker, available in CMStudio package.

→ powrót ⁄ return