→ powrót ⁄ return

___ muzykant s2 ________________

Muzykant S2 to wirtualny syntezator analogowy o subiektywnej budowie toru syntezy. Głównym jego zadaniem jest emulacja ciepłych i nieco brudnych zarazem, a przede wszystkim „grywalnych” brzmień przełomu lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych. Instrument posiada dwa zupełnie różne interfejsy: rozbudowany, w stylu „steampunk” i uproszczony w ten sposób, by uzyskanie satysfakcjonujących brzmień było łatwe i szybkie. Część regulatorów reaguje na kontrolery midi, których opis możemy znaleźć w  karcie implementacyjnej midi. Projekt jest w pełni darmowy.

Muzykant S2 is a virtual analog synthesier of subjective build synthesis path. Its main task is emulation warm and a bit dirty but first of all playable sounds from the breakthrough of the 70s and 80s. Instrument has two different interfaces: advanced steampunk style and simple in which obtain satisfactory sound is easy and fast. Some regulators react to midi controller which are described in the midi implementation chart. The project is free.

Wersja „steampunk”:

The „steampunk” version:

Wersja uproszczona, zimna:

Simplified cool version:

Wersja uproszczona, ciepła:

Simplified warm version:

→ Tutaj znajduje się utwór demonstracyjny ukazujący możliwości syntezatora.

→ Click here to listen the demo.

Instrument pracuje w technologii VSTi oraz jako standalone i można go pobrać → stąd. Instrument został zbudowany w aplikacji SynthMaker, w darmowej wersji dostępnej w pakiecie CM Studio.

→ Click here to download the VSTi and standalone application. Muzykant S2 was built in free version of SynthMaker, available in CMStudio package.

→ powrót ⁄ return